Rodokmeň obce Pitelová

Ján Baran (40)

Narodenie
1730, Pitelová
Úmrtie
09. 10. 1770, Pitelová
Pohreb
10. 10. 1770

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Baranová, rod. Straková

Dátum sobáša: 17. 11. 1748

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 19

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Baranová

Narodenie: 15. 11. 1750, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Nemcová, rod. Baranová (26)

Narodenie: 25. 09. 1753, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1780, Pitelová

Matúš Baran

Narodenie: 09. 09. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jakub Baran

Narodenie: 25. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová

Narodenie: 05. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Baran

Narodenie: 11. 10. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Imrich Baran

Narodenie: 30. 10. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Baran (43)

Narodenie: 08. 12. 1767, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1811, Pitelová

Anna Baranová

Narodenie: 02. 07. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.