Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kaňová Sklenková

Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Sklenka

Dátum sobáša: 19. 11. 1752

Vek ženícha: 57

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Kaňa (74)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 01. 01. 1817, Pitelová

Štefan Kaňa

Narodenie: 23. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Kaňová (3)

Narodenie: 01. 09. 1746, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1750, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Sklenková (54)

Narodenie: 19. 01. 1755, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1809, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.