Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Štefanková, rod. Piatriková

Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Jakub Štefanka

Dátum sobáša: 15. 11. 1744

Vek ženícha: 39

Deti (9)

Michal Štefanka

Narodenie: 09. 09. 1747, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Štefanková

Narodenie: 13. 01. 1749, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Fides Štefanková

Narodenie: 29. 01. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Štefanková (6)

Narodenie: 30. 12. 1754, Pitelová

Úmrtie: 11. 05. 1761, Pitelová

Melichar Štefanka (66)

Narodenie: 05. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1823, Pitelová

Alžbeta Petrová, rod. Štefanková

Narodenie: 28. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jakub Hudec alias Štefanka (69)

Narodenie: 22. 07. 1762, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1831, Pitelová

Mária Štefanková

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.