Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Moštenická, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie
08. 10. 1868, Pitelová 23
Úmrtie
zomrela
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Moštenický

Dátum sobáša: 27. 11. 1893

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 25

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Moštenická

Úmrtie: zomrela

Ondrej Moštenický

Narodenie: 12. 01. 1893, Janova Lehota 13

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková, rod. Moštenická (82)

Narodenie: 19. 03. 1895, Prochot 40

Úmrtie: 09. 05. 1977

Mária Víceová, rod. Moštenická (90)

Narodenie: 27. 09. 1899, Pitelová

Úmrtie: 06. 01. 1990, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie: 25. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Narodenie: 21. 04. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Jozef Sklenka

Narodenie: 07. 03. 1805, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová (53)

Narodenie: 28. 07. 1807, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1860, Pitelová 10 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.