Rodokmeň obce Pitelová

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik (43)

Narodenie
30. 11. 1779, Pitelová
Úmrtie
26. 05. 1823, Pitelová
Pohreb
28. 05. 1823
Povolanie
pastier v Pitelovej

Manželstvá (2)

Anna Straková, rod. Majerová

Dátum sobáša: 22. 11. 1801

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Helena Straková, rod. Sklenková alias Mališová

Dátum sobáša: 11. 11. 1810

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 17

Deti (7)

Matúš Straka/Kuric alias Páchnik (42)

Narodenie: 11. 09. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1847, Kľačany (Zápal pľúc)

Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik (60)

Narodenie: 06. 02. 1807, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1867, Stará Kremnička (bydlisko: Stará Kremnička 12) (Usmrtený padajúcim stromom počas výrubu v lese)

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie: 13. 06. 1809, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Straková alias Páchniková (7)

Narodenie: 13. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1819, Pitelová

Ondrej Straka alias Páchnik

Narodenie: 07. 10. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Straková alias Páchniková

Narodenie: 19. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Straka alias Páchnik

Narodenie: 03. 12. 1820, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Juraj Straka alias Kuric (53)

Narodenie: 23. 03. 1756, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1810, Pitelová

Judita Straková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 05. 10. 1755, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1790, Pitelová

Starí rodičia

Štefan Straka alias Kuric (80)

Narodenie: 1716

Úmrtie: 14. 12. 1796, Pitelová

Anna Straková (70)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 11. 02. 1798, Pitelová

Matej Žiak (54)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 27. 08. 1784, Pitelová

Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková (55)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1785, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.