Rodokmeň obce Pitelová

Matej Žiak (54)

Narodenie
1730, Pitelová
Úmrtie
27. 08. 1784, Pitelová
Pohreb
29. 08. 1784

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková

Dátum sobáša: 19. 11. 1752

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Žiaková

Narodenie: 03. 10. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Judita Straková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 05. 10. 1755, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1790, Pitelová

Mária Žiaková

Narodenie: 20. 01. 1758, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Michal Žiak (33)

Narodenie: 22. 09. 1761, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1795, Balážske Ďarmoty (Utopenie v rieke Ipeľ)

Ján Žiak

Narodenie: 20. 05. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Žiaková (15)

Narodenie: 07. 07. 1766, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1781, Pitelová

Juraj Žiak

Narodenie: 27. 03. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Žiak

Narodenie: 22. 03. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.