Rodokmeň obce Pitelová

Michal Páchnik

Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Páchniková, rod. Mališová

Dátum sobáša: 15. 11. 1744

Vek nevesty: 20

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie: 03. 02. 1744, Pitelová

Úmrtie: 29. 11. 1801, Pitelová

Katarína Páchniková

Narodenie: 25. 11. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) (59)

Narodenie: 02. 02. 1748, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1807, Pitelová

Mária Páchniková

Narodenie: 25. 12. 1749, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Páchnik (20)

Narodenie: 12. 05. 1752, Pitelová

Úmrtie: 17. 04. 1773, Pitelová

Alžbeta Páchniková

Narodenie: 02. 08. 1755, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Páchniková

Narodenie: 02. 04. 1757, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Páchnik

Narodenie: 02. 03. 1760, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.