Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Novodomec (46)

Narodenie
02. 03. 1847, Pitelová
Úmrtie
27. 01. 1894, Pitelová 20 (Tuberkulóza)
Pohreb
29. 01. 1894, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Uršuľa Anna Novodomcová, rod. Malachová

Dátum sobáša: 03. 11. 1869

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Novodomcová (11 mes.)

Narodenie: 19. 08. 1872, Pitelová 20

Úmrtie: 08. 08. 1873, Pitelová 20 (Osýpky)

Katarína Slašťanová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 06. 1875, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Mária Novodomcová (22)

Narodenie: 25. 09. 1877, Pitelová 20

Úmrtie: 24. 12. 1899, Pitelová (Brušný týfus)

Augustín Novodomec (9)

Narodenie: 18. 04. 1880, Pitelová 20

Úmrtie: 18. 05. 1889, Pitelová 20 (Bolesti hlavy)

Ján Novodomec (6 mes.)

Narodenie: 21. 01. 1883, Pitelová 20

Úmrtie: 02. 08. 1883, Pitelová 20 (Hnačka)

Jozef Novodomec

Narodenie: 24. 05. 1884, Pitelová 20

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Novodomcová (56)

Narodenie: 14. 05. 1887, Pitelová 20

Úmrtie: 12. 11. 1943

Karolína Balážová, rod. Novodomcová

Narodenie: 10. 08. 1889, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Michal Novodomec (2 dni)

Narodenie: 23. 11. 1893, Pitelová 20

Úmrtie: 25. 11. 1893, Pitelová 20 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Novodomec (46)

Narodenie: 10. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 25. 07. 1863, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková (46)

Narodenie: 18. 03. 1815, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 03. 05. 1861, Pitelová 20 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Novodomec (56)

Narodenie: 11. 02. 1779, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1835, Pitelová

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová (58)

Narodenie: 19. 08. 1779, Ihráč

Úmrtie: 22. 11. 1837, Pitelová

Ondrej Poljak

Narodenie: 16. 11. 1778, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Mária Poljaková, rod. Bajnoková (51)

Narodenie: 25. 12. 1776, Jastrabá

Úmrtie: 08. 03. 1828, Bartošova Lehôtka

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.