Rodokmeň obce Pitelová

Ján Poljak (45)

Narodenie
1711
Úmrtie
18. 11. 1756, Pitelová
Pohreb
19. 11. 1756

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Poljak

Narodenie: 03. 03. 1744, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Poljaková (7)

Narodenie: 10. 01. 1746, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1753, Pitelová

Dorota Poljaková

Narodenie: 07. 03. 1748, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Poljak

Narodenie: 28. 10. 1752, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Poljaková

Narodenie: 26. 06. 1754, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Poljak

Narodenie: 21. 11. 1755, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.