Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Minka (41)

Narodenie
1740
Úmrtie
11. 02. 1781, Pitelová
Pohreb
13. 02. 1781

Manželstvá (1)

Deti (10)

Katarína Minková

Narodenie: 16. 08. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Minka (35)

Narodenie: 31. 07. 1765, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1801, Pitelová

Matej Minka

Narodenie: 15. 02. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Eva Fides Minková

Narodenie: 18. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Minka (43)

Narodenie: 11. 04. 1770, Pitelová

Úmrtie: 09. 06. 1813, Pitelová

Michal Minka

Narodenie: 30. 06. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Beňová, rod. Minková

Narodenie: 21. 09. 1773, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Minková

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Straková, rod. Minková

Narodenie: 13. 09. 1778, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Minková

Narodenie: 25. 03. 1781, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.