Rodokmeň obce Pitelová

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie
25. 09. 1836, Pitelová
Úmrtie
01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)
Pohreb
03. 02. 1880, Pitelová

Manželstvá (1)

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 10. 11. 1856

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (8)

Michal Hudec alias Štefanka (5)

Narodenie: 14. 09. 1858, Pitelová 23

Úmrtie: 03. 10. 1863, Pitelová 23 (Utopil sa v jame plnej vody pri dome)

Mária Sklenková, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 08. 03. 1861, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Michal Hudec alias Štefanka

Narodenie: 21. 10. 1863, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Štefanková, rod. Hudecová alias Štefanková (40)

Narodenie: 02. 02. 1866, Pitelová 23

Úmrtie: 21. 08. 1906

Katarína Moštenická, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 08. 10. 1868, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Ján Hudec alias Štefanka (51)

Narodenie: 12. 07. 1871, Pitelová 23

Úmrtie: 1923

Antónia Hudecová alias Štefanková (4)

Narodenie: 22. 05. 1875, Pitelová 23

Úmrtie: 15. 10. 1879, Pitelová 23 (Nádor)

Rozália Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 29. 08. 1877, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Jakub Hudec alias Štefanka (69)

Narodenie: 22. 07. 1762, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1831, Pitelová

Mária Hudecová, rod. Pobežková (37)

Narodenie: 25. 02. 1759, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1796, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.