Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Straka alias Kuric (67)

Narodenie
1729, Pitelová
Úmrtie
17. 10. 1796, Pitelová
Pohreb
18. 10. 1796

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Straková, rod. Baranová

Dátum sobáša: 17. 11. 1754

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 21

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Straka alias Kuric (54)

Narodenie: 08. 01. 1756, Pitelová

Úmrtie: 13. 03. 1810, Pitelová

Matej Straka alias Kuric

Narodenie: 30. 12. 1757, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Straková alias Kuricová

Narodenie: 27. 06. 1760, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Straková alias Kuricová

Narodenie: 07. 12. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Kaňová, rod. Straková alias Kuricová (20)

Narodenie: 20. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 19. 07. 1785, Pitelová

Mária Straková alias Kuricová

Narodenie: 22. 02. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Stračinová, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie: 25. 05. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matúš Straka alias Kuric (55)

Narodenie: 04. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1828, Pitelová

Jozef Straka alias Kuric

Narodenie: 11. 03. 1775, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Straka alias Kuric (3 mes.)

Narodenie: 15. 04. 1778, Pitelová

Úmrtie: 30. 07. 1778, Pitelová

Štefan Straka alias Kuric

Narodenie: 04. 08. 1780, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.