Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Piatrik (64)

Narodenie
1720, Pitelová
Úmrtie
30. 04. 1784, Pitelová
Pohreb
01. 05. 1784

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Piatriková, rod. Šimunová

Dátum sobáša: 11. 11. 1759

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 21

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Dátum sobáša: 23. 11. 1766

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 21

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Piatrik

Narodenie: 13. 01. 1761, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Laurinec Piatrik (32)

Narodenie: 08. 08. 1762, Pitelová

Úmrtie: 01. 07. 1795, Dunajská Nová Ves (Utopenie v rieke)

Matúš Piatrik

Narodenie: 18. 09. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matej Piatrik (3)

Narodenie: 06. 02. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1772, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik (53)

Narodenie: 13. 11. 1773, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1827, Pitelová

Štefan Piatrik

Narodenie: 06. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.