Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková, rod. Bartošová

Narodenie
28. 04. 1745, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Tomáš Piatrik

Dátum sobáša: 23. 11. 1766

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 21

Juraj Roško alias Piatrik

Dátum sobáša: 07. 05. 1786

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 41

Deti (5)

Matej Piatrik (3)

Narodenie: 06. 02. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1772, Pitelová

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Tomáš Dovičiar, rod. Piatrik (53)

Narodenie: 13. 11. 1773, Pitelová

Úmrtie: 23. 01. 1827, Pitelová

Štefan Piatrik

Narodenie: 06. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.