Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie
05. 12. 1753, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Judita Minková, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 22. 11. 1772

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 20

Anna Minková, rod. Škriniarová

Dátum sobáša: 15. 06. 1794

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 24

Deti (9)

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 14. 12. 1773, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Gašparíková, rod. Minková alias Kováčová (29)

Narodenie: 08. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: 13. 06. 1807, Pitelová

Matej Minka alias Kováč (7)

Narodenie: 05. 02. 1781, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1788, Pitelová

Laurinec Minka alias Kováč (2)

Narodenie: 04. 08. 1783, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1785, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová

Narodenie: 22. 06. 1786, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Kapustová, rod. Minková alias Kováčová (18)

Narodenie: 24. 07. 1789, Pitelová

Úmrtie: 04. 10. 1807, Pitelová

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Minková alias Kováčová

Narodenie: 19. 05. 1800, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 24. 02. 1806, Pitelová

Úmrtie: 04. 09. 1863, Bartošova Lehôtka 11 (Nešťastný pád z kopy sena)

Rodičia

Helena Minková, rod. Gajdošová (36)

Narodenie: 1732, Stará Kremnička

Úmrtie: 15. 03. 1768, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.