Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie
05. 12. 1753, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Judita Minková, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 22. 11. 1772

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 20

Anna Minková, rod. Škriniarová

Dátum sobáša: 15. 06. 1794

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 24

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 14. 12. 1773, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Gašparíková, rod. Minková alias Kováčová (29)

Narodenie: 08. 12. 1777, Pitelová

Úmrtie: 13. 06. 1807, Pitelová

Matej Minka alias Kováč (7)

Narodenie: 05. 02. 1781, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1788, Pitelová

Laurinec Minka alias Kováč (2)

Narodenie: 04. 08. 1783, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1785, Pitelová

Anna Minková alias Kováčová

Narodenie: 22. 06. 1786, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Kapustová, rod. Minková alias Kováčová (18)

Narodenie: 24. 07. 1789, Pitelová

Úmrtie: 04. 10. 1807, Pitelová

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Minková alias Kováčová

Narodenie: 19. 05. 1800, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Minka alias Kováč (57)

Narodenie: 24. 02. 1806, Pitelová

Úmrtie: 04. 09. 1863, Bartošova Lehôtka 11 (Nešťastný pád z kopy sena)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Minková, rod. Gajdošová (36)

Narodenie: 1732, Stará Kremnička

Úmrtie: 15. 03. 1768, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.