Rodokmeň obce Pitelová

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie
19. 09. 1792, Pitelová
Úmrtie
22. 01. 1846, Pitelová
Pohreb
24. 01. 1846, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Novodomcová Hudecová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 06. 04. 1812

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 38

Veronika Hudecová, rod. Šimunová

Dátum sobáša: 16. 05. 1813

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Hudecová alias Štefanková (5 mes.)

Narodenie: 31. 03. 1813, Pitelová

Úmrtie: 14. 09. 1813, Pitelová

Ján Hudec alias Štefanka (3)

Narodenie: 05. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1820, Pitelová

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 11. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1860, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Katarína Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 18. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ľudovít Hudec alias Štefanka (1 mes.)

Narodenie: 18. 09. 1829, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1829, Pitelová

Tomáš Hudec alias Štefanka (33)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 07. 01. 1865, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková (35)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1870, Pitelová 3 (Zápal pľúc)

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie: 25. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Hudec alias Štefanka (69)

Narodenie: 22. 07. 1762, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1831, Pitelová

Mária Hudecová, rod. Pobežková (37)

Narodenie: 25. 02. 1759, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1796, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Pavol Pobežka

Úmrtie: zomrel

Helena Pobežková

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.