Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Škriniar (63)

Narodenie
1742, Pitelová
Úmrtie
25. 04. 1805, Pitelová
Pohreb
27. 04. 1805

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Dorota Škriniarová, rod. Pobežková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 22

Mária Škriniarová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 19. 05. 1782

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 27

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kaňová Hudecová Hajduchová, rod. Škriniarová

Narodenie: 13. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Kiletová, rod. Škriniarová

Narodenie: 27. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Škriniar (11)

Narodenie: 18. 03. 1776, Pitelová

Úmrtie: 09. 01. 1788, Pitelová

Pavol Škriniar (37)

Narodenie: 09. 01. 1779, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1816, Pitelová

Helena Škriniarová

Narodenie: 23. 12. 1781, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Škriniar (1)

Narodenie: 28. 01. 1783, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1784, Pitelová

Jakub Škriniar

Narodenie: 24. 07. 1785, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Laurinec Škriniar (4)

Narodenie: 03. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1791, Pitelová

Štefan Škriniar (5)

Narodenie: 10. 07. 1790, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Michal Škriniar alias Beňo (53)

Narodenie: 21. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1847, Svätý Kríž

Mária Skrovná, rod. Škriniarová

Narodenie: 02. 06. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Škriniar (56)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 08. 06. 1773, Pitelová

Alžbeta Škriniarová (63)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.