Rodokmeň obce Pitelová

Michal Škriniar alias Beňo (53)

Narodenie
21. 08. 1793, Pitelová
Úmrtie
13. 05. 1847, Svätý Kríž
Pohreb
15. 05. 1847, Svätý Kríž

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Škriniarová, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 1816

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 29

Katarína Piatriková Škriniarová, rod. Malachová

Dátum sobáša: 15. 05. 1817

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 24

Anna Škriniarová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 07. 02. 1820

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Škriniarová alias Beňová (1 deň)

Narodenie: 10. 04. 1817, Pitelová

Úmrtie: 11. 04. 1817, Pitelová

Ján Škriniar alias Beňo (3 mes.)

Narodenie: 15. 06. 1818, Pitelová

Úmrtie: 17. 09. 1818, Pitelová

Martin Škriniar alias Beňo (1 mes.)

Narodenie: 05. 11. 1819, Pitelová

Úmrtie: 01. 01. 1820, Pitelová

Mária Škriniarová alias Beňová

Narodenie: 21. 12. 1820, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Škriniarová alias Beňová (1)

Narodenie: 30. 06. 1823, Pitelová

Úmrtie: 17. 06. 1825, Pitelová

Anna Škriniarová alias Beňová (14)

Narodenie: 16. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1840, Pitelová

Alžbeta Škriniarová alias Beňová (5 mes.)

Narodenie: 04. 12. 1827, Pitelová

Úmrtie: 11. 05. 1828, Pitelová

Zuzana Škriniarová alias Beňová (3)

Narodenie: 27. 07. 1829, Pitelová

Úmrtie: 24. 11. 1832, Pitelová

Veronika Škriniarová alias Beňová (21)

Narodenie: 20. 01. 1832, Pitelová

Úmrtie: 10. 09. 1853, Pitelová 18 (Vodnatieľka)

Agnesa Škriniarová alias Beňová (15)

Narodenie: 12. 01. 1836, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1851, Svätý Kríž

Laurinec Škriniar alias Beňo

Narodenie: 21. 07. 1838, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Vendelín Škriniar alias Beňo

Narodenie: 18. 10. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Škriniar (63)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1805, Pitelová

Mária Škriniarová, rod. Nemcová (49)

Narodenie: 1755, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1804, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Škriniar (56)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 08. 06. 1773, Pitelová

Alžbeta Škriniarová (63)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.