Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie
15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)
Pohreb
19. 03. 1856, Pitelová

Manželstvá (1)

Matúš Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 16. 05. 1813

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (8)

Ján Hudec alias Štefanka (3)

Narodenie: 05. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1820, Pitelová

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 11. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1860, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Katarína Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 18. 09. 1825, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ľudovít Hudec alias Štefanka (1 mes.)

Narodenie: 18. 09. 1829, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1829, Pitelová

Tomáš Hudec alias Štefanka (33)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 07. 01. 1865, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Agnesa Minková, rod. Hudecová alias Štefanková (35)

Narodenie: 23. 03. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1870, Pitelová 3 (Zápal pľúc)

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie: 25. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.