Rodokmeň obce Pitelová

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie
09. 03. 1821, Pitelová
Úmrtie
26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)
Pohreb
28. 12. 1864, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Baran

Dátum sobáša: 26. 06. 1837

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 16

Ondrej Kučera

Dátum sobáša: 08. 10. 1855

Vek ženícha: 53

Vek nevesty: 34

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Baranová (1)

Narodenie: 08. 11. 1840, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1842, Pitelová

Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová (44)

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1887, Pitelová 52 (Dlhšia choroba)

Anna Baranová

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Veronika Kubíková, rod. Baranová (51)

Narodenie: 12. 06. 1845, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Slaninová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 10. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1898

Agnesa Baranová (3)

Narodenie: 29. 09. 1849, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1853, Pitelová 19 (Potničky)

Karolína Baranová (1)

Narodenie: 02. 01. 1852, Pitelová 19

Úmrtie: 17. 03. 1853, Pitelová 19 (Potničky)

Helena Baranová (1)

Narodenie: 02. 01. 1852, Pitelová 19

Úmrtie: 25. 02. 1853, Pitelová 19 (Zvracanie)

Jozef Baran (4)

Narodenie: 18. 01. 1854, Pitelová 19

Úmrtie: 28. 09. 1858, Pitelová 19 (Hnačka)

František Kučera

Narodenie: 23. 10. 1857, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rozália Šimková, rod. Kučerová (23)

Narodenie: 01. 02. 1860, Pitelová 52

Úmrtie: 15. 02. 1883, Kľačany 25 (Zápal pohrudnice)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Veronika Hudecová, rod. Šimunová (62)

Narodenie: 15. 12. 1793, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 17. 03. 1856, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Hudec alias Štefanka (69)

Narodenie: 22. 07. 1762, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1831, Pitelová

Mária Hudecová, rod. Pobežková (37)

Narodenie: 25. 02. 1759, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1796, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.