Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová (58)

Narodenie
1727
Úmrtie
25. 02. 1785, Pitelová
Pohreb
27. 02. 1785

Manželstvá (1)

Deti (10)

Helena Malachová (3)

Narodenie: 02. 05. 1745, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1749, Pitelová

Alžbeta Malachová (5)

Narodenie: 05. 10. 1747, Pitelová

Úmrtie: 22. 03. 1753, Pitelová

Martin Malach

Narodenie: 08. 11. 1749, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Malach

Narodenie: 19. 12. 1751, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Malach

Narodenie: 22. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Malach

Narodenie: 02. 04. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matúš Malach (31)

Narodenie: 04. 09. 1757, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 1789, Pitelová

Jakub Malach

Narodenie: 02. 05. 1760, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Malach

Narodenie: 15. 03. 1763, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Malachová

Narodenie: 26. 09. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.