Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová (58)

Narodenie
1727
Úmrtie
25. 02. 1785, Pitelová
Pohreb
27. 02. 1785

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Malachová (3)

Narodenie: 02. 05. 1745, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1749, Pitelová

Alžbeta Malachová (5)

Narodenie: 05. 10. 1747, Pitelová

Úmrtie: 22. 03. 1753, Pitelová

Martin Malach

Narodenie: 08. 11. 1749, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Malach

Narodenie: 19. 12. 1751, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Pavol Malach

Narodenie: 22. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Malach

Narodenie: 02. 04. 1756, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Matúš Malach (31)

Narodenie: 04. 09. 1757, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 1789, Pitelová

Jakub Malach

Narodenie: 02. 05. 1760, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Jozef Malach

Narodenie: 15. 03. 1763, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Malachová

Narodenie: 26. 09. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.