Rodokmeň obce Pitelová

Anna Hudecová, rod. Hudecová

Narodenie
15. 05. 1850, Svätý Kríž
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 20. 01. 1873

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková (46)

Narodenie: 04. 03. 1875, Pitelová 23

Úmrtie: 1922

Jozef Hudec alias Štefanka (36)

Narodenie: 27. 09. 1877, Pitelová 23

Úmrtie: 20. 11. 1913

Antónia Albertová, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 14. 02. 1880

Úmrtie: zomrela

Ján Hudec alias Štefanka (1)

Narodenie: 14. 11. 1881, Pitelová 23

Úmrtie: 17. 04. 1883, Pitelová 23 (Podvýživa)

Ján Hudec alias Štefanka (18 dní)

Narodenie: 07. 10. 1884, Pitelová 62

Úmrtie: 25. 10. 1884, Pitelová 62 (Kašeľ)

Štefan Hudec alias Štefanka

Narodenie: 05. 05. 1886, Pitelová 23

Úmrtie: zomrel

Tomáš Hudec alias Štefanka

Narodenie: 24. 12. 1889, Pitelová 23

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Hudec (63)

Narodenie: 27. 04. 1820, Krupina

Úmrtie: 09. 01. 1884, Pitelová 18 (Astma)

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie: 14. 10. 1819, Lednica

Úmrtie: 22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.