Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Beličková

Narodenie
29. 10. 1832, Kľačany
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Belička (57)

Narodenie: 27. 09. 1797, Kľačany

Úmrtie: 27. 07. 1855, Pitelová 41 (Tuberkulóza)

Mária Beličková, rod. Sklenková (30)

Narodenie: 18. 10. 1802, Pitelová

Úmrtie: 03. 11. 1832, Kľačany

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Sklenka (54)

Narodenie: 12. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1807, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.