Rodokmeň obce Pitelová

Martin Belička

Narodenie
04. 10. 1780, Kľačany
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Beličková, rod. Mališová

Dátum sobáša: 23. 11. 1800

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 17

Helena Beličková, rod. Žiaková

Dátum sobáša: 14. 01. 1820

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 24

Mária Beličková, rod. Hábelová

Dátum sobáša: 03. 11. 1828

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 28

Anna Beličková, rod. Novodomcová

Dátum sobáša: 24. 04. 1836

Vek ženícha: 55

Vek nevesty: 25

Deti (14) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Belička

Narodenie: 25. 02. 1802, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Mária Beličková

Narodenie: 25. 08. 1803, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Anna Straková, rod. Beličková

Narodenie: 03. 07. 1806, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Štefan Belička

Narodenie: 15. 05. 1809, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Helena Beličková

Narodenie: 08. 06. 1812, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Katarína Ivanová, rod. Beličková (73)

Narodenie: 05. 04. 1819, Kľačany

Úmrtie: 24. 03. 1893, Kľačany 3 (Astma)

Anna Beňová, rod. Beličková (65)

Narodenie: 10. 03. 1824, Kľačany

Úmrtie: 31. 12. 1889, Kľačany 13 (Astma a zápal pohrudnice)

Martin Belička

Narodenie: 22. 10. 1826, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Juliana Beličková

Narodenie: 04. 03. 1830, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Alojz Belička

Narodenie: 21. 06. 1831, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Lukáš Belička

Narodenie: 18. 10. 1833, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Alexander Belička

Narodenie: 28. 02. 1837, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Rozália Trokšiarová, rod. Beličková (44)

Narodenie: 11. 05. 1840, Kľačany

Úmrtie: 21. 06. 1884, Kľačany 8 (Kiahne)

Apolónia Beličková

Narodenie: 06. 04. 1844, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.