Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kollárová, rod. Hudecová alias Štefanková (46)

Narodenie
04. 03. 1875, Pitelová 23
Úmrtie
1922

Manželstvá (1)

Ľudovít Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 29. 04. 1895

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Anastázia Kollárová alias Piatriková/Pobežková (9)

Narodenie: 25. 12. 1896, Pitelová 5

Úmrtie: 1906

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (53)

Narodenie: 20. 05. 1900, Pitelová

Úmrtie: 12. 08. 1953

Mikuláš Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 1904

Úmrtie: zomrel

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (75)

Narodenie: 30. 01. 1909, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1985

Paulína Páločná, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (103)

Narodenie: 19. 11. 1913, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 2016

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka (69)

Narodenie: 27. 05. 1916, Pitelová

Úmrtie: 20. 10. 1985

Rodičia

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 05. 01. 1851, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1892, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Anna Hudecová, rod. Hudecová

Narodenie: 15. 05. 1850, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Tomáš Hudec alias Štefanka (33)

Narodenie: 22. 12. 1831, Pitelová

Úmrtie: 07. 01. 1865, Pitelová 23 (Tuberkulóza)

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Juraj Hudec (63)

Narodenie: 27. 04. 1820, Krupina

Úmrtie: 09. 01. 1884, Pitelová 18 (Astma)

Anna Hudecová, rod. Gáliková (59)

Narodenie: 14. 10. 1819, Lednica

Úmrtie: 22. 12. 1878, Pitelová 18 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.