Rodokmeň obce Pitelová

Sabina Ivanová

Narodenie
18. 10. 1846, Kľačany
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ivan (66)

Narodenie: 20. 06. 1813, Kľačany

Úmrtie: 07. 05. 1880, Kľačany 3 (Škvrnitý týfus)

Katarína Ivanová, rod. Beličková (73)

Narodenie: 05. 04. 1819, Kľačany

Úmrtie: 24. 03. 1893, Kľačany 3 (Astma)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Belička

Narodenie: 04. 10. 1780, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Anna Beličková, rod. Mališová (36)

Narodenie: 16. 02. 1783, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1819, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.