Rodokmeň obce Pitelová

Mária Podhorová, rod. Kaňová (27)

Narodenie
10. 08. 1763, Pitelová
Úmrtie
30. 03. 1791, Pitelová
Pohreb
31. 03. 1791

Manželstvá (1)

Pavol Podhora

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Deti (2)

Martin Podhora (7)

Narodenie: 04. 10. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1791, Pitelová

Mária Podhorová (2)

Narodenie: 03. 01. 1789, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1791, Pitelová

Rodičia

Mária Kaňová (45)

Narodenie: 1739, Pitelová

Úmrtie: 03. 01. 1784, Pitelová

Starí rodičia

Ján Poljak (45)

Narodenie: 1711

Úmrtie: 18. 11. 1756, Pitelová

Mária Poljaková (50)

Narodenie: 1725

Úmrtie: 27. 08. 1775, Pitelová

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie: 1706, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1790, Pitelová

Anna Kaňová, rod. Fabianová

Narodenie: 16. 02. 1716, Ihráč

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.