Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kostrian

Narodenie
06. 09. 1785, Jastrabá
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kostrianová, rod. Zverková

Dátum sobáša: 22. 11. 1807

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová (38)

Narodenie: 11. 06. 1809, Jastrabá

Úmrtie: 23. 03. 1848, Pitelová

Helena Kostrianová

Narodenie: 20. 07. 1814, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Ján Kostrian

Narodenie: 02. 06. 1817, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Štefan Kostrian (59)

Narodenie: 11. 01. 1820, Jastrabá

Úmrtie: 02. 12. 1879, Bartošova Lehôtka 12 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.