Rodokmeň obce Pitelová

Anna Straková, rod. Majerová

Narodenie
24. 02. 1783, Stará Kremnička
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 11. 11. 1810

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik

Dátum sobáša: 22. 11. 1801

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Straka/Kuric alias Páchnik (42)

Narodenie: 11. 09. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1847, Kľačany (Zápal pľúc)

Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik (60)

Narodenie: 06. 02. 1807, Pitelová

Úmrtie: 20. 07. 1867, Stará Kremnička (bydlisko: Stará Kremnička 12) (Usmrtený padajúcim stromom počas výrubu v lese)

Ján Straka/Kuric alias Páchnik (41)

Narodenie: 13. 06. 1809, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.