Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Matej Straka/Kuric alias Páchnik (60)

Narodenie
06. 02. 1807, Pitelová
Úmrtie
20. 07. 1867, Stará Kremnička (bydlisko: Stará Kremnička 12) (Usmrtený padajúcim stromom počas výrubu v lese)
Pohreb
22. 07. 1867, Stará Kremnička
Zamestnanie
pastier a neskôr hrobár v Starej Kremničke

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Páchniková, rod. Kašová

Dátum sobáša: 12. 02. 1838

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 22

Mária Páchniková, rod. Hanzelová

Dátum sobáša: 29. 01. 1855

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 21

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Páchniková (5 dní)

Narodenie: 14. 12. 1838, Stará Kremnička

Úmrtie: 19. 12. 1838, Stará Kremnička

Katarína Páchniková

Narodenie: 14. 11. 1839, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková (1)

Narodenie: 16. 01. 1842, Stará Kremnička

Úmrtie: 01. 12. 1843, Stará Kremnička

Alžbeta Páchniková

Narodenie: 19. 11. 1844, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Rozália Páchniková (4)

Narodenie: 06. 06. 1848, Stará Kremnička

Úmrtie: 09. 06. 1852, Stará Kremnička 15 (Infekčné ochorenie kože)

Mária Páchniková

Narodenie: 06. 03. 1851, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Rozália Páchniková (3 mes.)

Narodenie: 15. 09. 1853, Stará Kremnička 15

Úmrtie: 16. 12. 1853, Stará Kremnička 15 (Kašeľ)

Mária Páchniková (4)

Narodenie: 02. 02. 1857, Stará Kremnička 30

Úmrtie: 01. 11. 1861, Stará Kremnička 15 (Dyzentéria)

Ján Páchnik

Narodenie: 30. 06. 1859, Stará Kremnička 13

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková (1)

Narodenie: 09. 04. 1863, Stará Kremnička 12

Úmrtie: 14. 07. 1864, Stará Kremnička 28 (Osýpky)

Anna Páchniková (10 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1867, Stará Kremnička 12

Úmrtie: 03. 08. 1868, Stará Kremnička 28 (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Straka/Kuric alias Páchnik (43)

Narodenie: 30. 11. 1779, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1823, Pitelová

Anna Straková, rod. Majerová

Narodenie: 24. 02. 1783, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Straka alias Kuric (53)

Narodenie: 23. 03. 1756, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1810, Pitelová

Judita Straková, rod. Žiaková (35)

Narodenie: 05. 10. 1755, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1790, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.