Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Marko

Narodenie
22. 09. 1866, Pitelová 22
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Zuzana Marková, rod. Mikulová

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 16

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Podhorová, rod. Marková (79)

Narodenie: 22. 10. 1890, Pitelová 35

Úmrtie: 31. 07. 1970

Jozef Marko (85)

Narodenie: 20. 05. 1893, Pitelová 22

Úmrtie: 20. 04. 1979

Anna Marková (4)

Narodenie: 04. 07. 1897, Pitelová 35

Úmrtie: 01. 04. 1902, Pitelová (Záškrt)

Ján Marko (1 deň)

Narodenie: 01. 11. 1900, Pitelová

Úmrtie: 02. 11. 1900, Pitelová (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová (32)

Narodenie: 19. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.