Rodokmeň obce Pitelová

Mária Víťazková, rod. Minková

Narodenie
16. 08. 1811, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Víťazka

Dátum sobáša: 22. 11. 1841

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 30

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Víťazková

Narodenie: 28. 09. 1842, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Katarína Víťazková

Narodenie: 24. 04. 1845, Kľačany

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Minka (43)

Narodenie: 11. 04. 1770, Pitelová

Úmrtie: 09. 06. 1813, Pitelová

Anna Minková, rod. Henželová (54)

Narodenie: 16. 07. 1770, Ihráč

Úmrtie: 09. 03. 1825, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Minka (41)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 11. 02. 1781, Pitelová

Mária Minková

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.