Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková

Narodenie
31. 05. 1869, Pitelová 23
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 26. 11. 1888

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Štefan Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 15. 05. 1893

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (2 mes.)

Narodenie: 20. 09. 1890, Pitelová 13

Úmrtie: 02. 12. 1890, Pitelová 13 (Hnačka a vnútorné bolesti)

Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (76)

Narodenie: 25. 12. 1891, Pitelová 13

Úmrtie: 27. 01. 1968

František Páchnik alias Kaňa (80)

Narodenie: 06. 10. 1894, Pitelová 13

Úmrtie: 07. 03. 1975

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 15. 01. 1897, Pitelová 13

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková alias Kaňová (5 mes.)

Narodenie: 10. 10. 1899, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1900, Pitelová (Čierny kašeľ)

Ján Páchnik alias Kaňa (51)

Narodenie: 23. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: 09. 02. 1953

Vincent Páchnik alias Kaňa (1)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 22. 12. 1904, Pitelová (Čierny kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Marko (45)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová (32)

Narodenie: 19. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.