Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková, rod. Švecová (29)

Narodenie
08. 02. 1769, Pitelová
Úmrtie
07. 04. 1798, Pitelová
Pohreb
10. 04. 1798

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Laurinec Piatrik

Dátum sobáša: 20. 11. 1785

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 16

Martin Švec, rod. Macho

Dátum sobáša: 14. 02. 1790

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Piatriková

Narodenie: 03. 09. 1788, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková, rod. Švecová (28)

Narodenie: 01. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1820, Pitelová

Juraj Švec (11 mes.)

Narodenie: 02. 04. 1794, Pitelová

Úmrtie: 14. 03. 1795, Pitelová

Alžbeta Švecová (1)

Narodenie: 04. 05. 1796, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1797, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Švec

Úmrtie: zomrel

Judita Švecová, rod. Slašťanová (38)

Narodenie: 1737, Jalná

Úmrtie: 18. 04. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.