Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková, rod. Švecová (29)

Narodenie
08. 02. 1769, Pitelová
Úmrtie
07. 04. 1798, Pitelová
Pohreb
10. 04. 1798

Manželstvá (2)

Laurinec Piatrik

Dátum sobáša: 20. 11. 1785

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 16

Martin Švec, rod. Macho

Dátum sobáša: 14. 02. 1790

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 21

Deti (4)

Anna Piatriková

Narodenie: 03. 09. 1788, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Páchniková, rod. Švecová (28)

Narodenie: 01. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1820, Pitelová

Juraj Švec (11 mes.)

Narodenie: 02. 04. 1794, Pitelová

Úmrtie: 14. 03. 1795, Pitelová

Alžbeta Švecová (1)

Narodenie: 04. 05. 1796, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1797, Pitelová

Rodičia

Jozef Švec

Úmrtie: zomrel

Judita Švecová, rod. Slašťanová (38)

Narodenie: 1737, Jalná

Úmrtie: 18. 04. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.