Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková

Narodenie
03. 09. 1788, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Laurinec Piatrik (28)

Narodenie: 06. 08. 1761, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1790, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Švecová (29)

Narodenie: 08. 02. 1769, Pitelová

Úmrtie: 07. 04. 1798, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (41)

Narodenie: 1729

Úmrtie: 02. 04. 1770, Pitelová

Mária Piatriková (42)

Narodenie: 1733

Úmrtie: 08. 01. 1775, Pitelová

Jozef Švec

Úmrtie: zomrel

Judita Švecová, rod. Slašťanová (38)

Narodenie: 1737, Jalná

Úmrtie: 18. 04. 1775, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.