Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková

Narodenie
20. 07. 1788, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Rodičia

Laurinec Piatrik (32)

Narodenie: 08. 08. 1762, Pitelová

Úmrtie: 01. 07. 1795, Dunajská Nová Ves (Utopenie v rieke)

Mária Piatriková, rod. Majerová

Narodenie: 04. 05. 1765, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Tomáš Piatrik (64)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1784, Pitelová

Mária Piatriková, rod. Šimunová (28)

Narodenie: 1738, Stará Kremnička

Úmrtie: 27. 02. 1766, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.