Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Podhora (37)

Narodenie
1760
Úmrtie
28. 02. 1797, Pitelová
Pohreb
02. 03. 1797

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Podhorová, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 20

Mária Podhorová Piatriková, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 19. 02. 1792

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 11

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Podhora (7)

Narodenie: 04. 10. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1791, Pitelová

Mária Podhorová (2)

Narodenie: 03. 01. 1789, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1791, Pitelová

Helena Podhorová

Narodenie: 13. 04. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Podhora

Narodenie: 05. 09. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.