Rodokmeň obce Pitelová

Matej Kaňa (74)

Narodenie
1743, Pitelová
Úmrtie
01. 01. 1817, Pitelová
Pohreb
03. 01. 1817

Manželstvá (3)

Anna Kaňová, rod. Pinková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 23

Helena Kaňová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 22. 11. 1778

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 28

Mária Kaňová, rod. Orišková

Dátum sobáša: 03. 07. 1791

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 35

Deti (11)

Matúš Kaňa

Narodenie: 18. 09. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Narodenie: 07. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Kaňa (15)

Narodenie: 09. 06. 1769, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1785, Pitelová

Dorota Kaňová

Narodenie: 29. 01. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Kaňa (3)

Narodenie: 21. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1778, Pitelová

Juraj Kaňa

Narodenie: 14. 05. 1777, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Kaňová (27)

Narodenie: 24. 09. 1779, Pitelová

Úmrtie: 10. 12. 1806, Pitelová

Anna Kaňová (1)

Narodenie: 23. 04. 1784, Pitelová

Úmrtie: 23. 12. 1785, Pitelová

Helena Škriniarová, rod. Kaňová (30)

Narodenie: 04. 06. 1786, Pitelová

Úmrtie: 11. 04. 1817, Pitelová

Tomáš Kaňa

Narodenie: 26. 10. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Kaňa (8 mes.)

Narodenie: 07. 12. 1792, Pitelová

Úmrtie: 06. 09. 1793, Pitelová

Rodičia

Jakub Kaňa (35)

Narodenie: 1712

Úmrtie: 26. 10. 1747, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.