Rodokmeň obce Pitelová

Matej Kaňa (74)

Narodenie
1743, Pitelová
Úmrtie
01. 01. 1817, Pitelová
Pohreb
03. 01. 1817

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kaňová, rod. Pinková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 23

Helena Kaňová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 22. 11. 1778

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 28

Mária Kaňová, rod. Orišková

Dátum sobáša: 03. 07. 1791

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 35

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Kaňa

Narodenie: 18. 09. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Narodenie: 07. 08. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Kaňa (15)

Narodenie: 09. 06. 1769, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1785, Pitelová

Dorota Kaňová

Narodenie: 29. 01. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Kaňa (3)

Narodenie: 21. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1778, Pitelová

Juraj Kaňa

Narodenie: 14. 05. 1777, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Kaňová (27)

Narodenie: 24. 09. 1779, Pitelová

Úmrtie: 10. 12. 1806, Pitelová

Anna Kaňová (1)

Narodenie: 23. 04. 1784, Pitelová

Úmrtie: 23. 12. 1785, Pitelová

Helena Škriniarová, rod. Kaňová (30)

Narodenie: 04. 06. 1786, Pitelová

Úmrtie: 11. 04. 1817, Pitelová

Tomáš Kaňa

Narodenie: 26. 10. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Kaňa (8 mes.)

Narodenie: 07. 12. 1792, Pitelová

Úmrtie: 06. 09. 1793, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Kaňa (35)

Narodenie: 1712

Úmrtie: 26. 10. 1747, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.