Rodokmeň obce Pitelová

Mária Hudecová, rod. Pobežková (37)

Narodenie
25. 02. 1759, Pitelová
Úmrtie
15. 10. 1796, Pitelová
Pohreb
17. 10. 1796

Manželstvá (1)

Jakub Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 24

Deti (5)

Ján Hudec alias Štefanka

Narodenie: 17. 05. 1785, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Hudec alias Štefanka (8 mes.)

Narodenie: 05. 08. 1786, Pitelová

Úmrtie: 08. 04. 1787, Pitelová

Anna Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 15. 03. 1788, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Mária Hudecová alias Štefanková (2)

Narodenie: 20. 12. 1795, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1798, Pitelová

Rodičia

Pavol Pobežka

Úmrtie: zomrel

Helena Pobežková

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.