Rodokmeň obce Pitelová

Mária Malachová (4)

Narodenie
24. 01. 1787, Pitelová
Úmrtie
19. 09. 1791, Pitelová
Pohreb
20. 09. 1791

Rodičia

Martin Malach

Úmrtie: zomrel

Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová

Narodenie: 05. 02. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Baran (40)

Narodenie: 1730, Pitelová

Úmrtie: 09. 10. 1770, Pitelová

Mária Baranová, rod. Straková (55)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 30. 04. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.