Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová, rod. Halamová (38)

Narodenie
29. 08. 1790, Svätý Kríž
Úmrtie
15. 01. 1829, Pitelová
Pohreb
17. 01. 1829

Manželstvá (1)

Michal Mališ

Dátum sobáša: 30. 11. 1816

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 26

Deti (4)

Jakub Mališ

Narodenie: 15. 07. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Mališ (9 mes.)

Narodenie: 06. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 28. 12. 1821, Pitelová

Mária Mališová (4)

Narodenie: 30. 05. 1823, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1828, Pitelová

Ján Mališ (1)

Narodenie: 22. 06. 1827, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1828, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.