Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mierisová, rod. Sklenková

Narodenie
25. 03. 1807, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Mieris

Dátum sobáša: 24. 10. 1831

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 24

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mieris

Narodenie: 25. 02. 1833, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrel

Mária Mierisová

Narodenie: 05. 08. 1837, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Anna Mierisová

Narodenie: 30. 01. 1843, Svätý Kríž

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka (57)

Narodenie: 24. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: 31. 08. 1841, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Rozinajová (46)

Narodenie: 02. 02. 1784, Stará Kremnička

Úmrtie: 16. 04. 1830, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.