Rodokmeň obce Pitelová

František Páchnik alias Kaňa (80)

Narodenie
06. 10. 1894, Pitelová 13
Úmrtie
07. 03. 1975
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Stračinová

Dátum sobáša: 24. 02. 1919

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 10. 04. 1920

Úmrtie: zomrel

Margita Štefanková, rod. Páchniková alias Kaňová (92)

Narodenie: 26. 10. 1921

Úmrtie: 19. 11. 2013

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 30. 11. 1868, Pitelová 20

Úmrtie: zomrel

Paulína Kollárová Páchniková, rod. Marková

Narodenie: 31. 05. 1869, Pitelová 23

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Páchnik alias Kaňa (38)

Narodenie: 03. 04. 1839, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1877, Pitelová 35 (Týfus)

Rozália Páchniková Sklenková Kubíková, rod. Marichelová

Narodenie: 07. 01. 1843, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.