Rodokmeň obce Pitelová

Judita Pastorková, rod. Sklenková (29)

Narodenie
19. 10. 1774, Pitelová
Úmrtie
11. 08. 1804, Pitelová
Pohreb
12. 08. 1804

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Pastorok

Dátum sobáša: 20. 11. 1796

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 22

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Pastorok (2)

Narodenie: 07. 11. 1798, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1800, Pitelová

Ján Pastorok (2 mes.)

Narodenie: 05. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1804, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Sklenka

Narodenie: 22. 08. 1746, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Páchniková

Narodenie: 07. 06. 1747, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Ondrej Páchnik

Úmrtie: zomrel

Judita Páchniková (48)

Narodenie: 1720

Úmrtie: 18. 09. 1768, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.