Rodokmeň obce Pitelová

Judita Pastorková, rod. Sklenková (29)

Narodenie
19. 10. 1774, Pitelová
Úmrtie
11. 08. 1804, Pitelová
Pohreb
12. 08. 1804

Manželstvá (1)

Štefan Pastorok

Dátum sobáša: 20. 11. 1796

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 22

Deti (2)

Martin Pastorok (2)

Narodenie: 07. 11. 1798, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1800, Pitelová

Ján Pastorok (2 mes.)

Narodenie: 05. 06. 1804, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1804, Pitelová

Rodičia

Ondrej Sklenka

Narodenie: 22. 08. 1746, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková, rod. Páchniková

Narodenie: 07. 06. 1747, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Ondrej Páchnik

Úmrtie: zomrel

Judita Páchniková (48)

Narodenie: 1720

Úmrtie: 18. 09. 1768, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.