Rodokmeň obce Pitelová

Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje (42)

Narodenie
1739, Slaská
Úmrtie
17. 01. 1781, Pitelová
Pohreb
19. 01. 1781

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Páločný

Dátum sobáša: 11. 11. 1759

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 20

Pavol Kubík

Dátum sobáša: 26. 11. 1775

Vek ženícha: 48

Vek nevesty: 36

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Páločná

Narodenie: 30. 11. 1761, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Páločná

Narodenie: 02. 02. 1764, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Páločná

Narodenie: 10. 03. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie: 17. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páločná

Narodenie: 18. 03. 1771, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Kubíková (1 mes.)

Narodenie: 20. 09. 1776, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1776, Pitelová

Pavol Kubík (5)

Narodenie: 20. 01. 1779, Pitelová

Úmrtie: 24. 03. 1784, Pitelová

Jozef Kubík (1 deň)

Narodenie: 13. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1781, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.