Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (58)

Narodenie
06. 05. 1813, Pitelová
Úmrtie
30. 10. 1871, Pitelová 13 (Tuberkulóza)
Pohreb
01. 11. 1871, Pitelová

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kollárová, rod. Straková alias Kuricová

Dátum sobáša: 03. 11. 1833

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 20

Anna Kollárová, rod. Forgáčová

Dátum sobáša: 27. 02. 1843

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 22

Mária Kollárová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 24. 05. 1852

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 19

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná (9)

Narodenie: 07. 02. 1835, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1844, Pitelová

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (16)

Narodenie: 12. 06. 1837, Pitelová

Úmrtie: 01. 08. 1853, Pitelová 5 (Vodnatieľka)

Alžbeta Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 mes.)

Narodenie: 13. 08. 1839, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1839, Pitelová

Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 deň)

Narodenie: 29. 03. 1841, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1841, Pitelová

Anton Kollár alias Piatrik/Páločný (26 dní)

Narodenie: 30. 08. 1844, Pitelová

Úmrtie: 25. 09. 1844, Pitelová

Anna Esterháziová Šimková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 07. 12. 1854, Pitelová 13

Úmrtie: zomrela

Mária Slašťanová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná (40)

Narodenie: 15. 03. 1858, Pitelová 13

Úmrtie: 31. 03. 1898

Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná (9 mes.)

Narodenie: 17. 07. 1860, Pitelová 13

Úmrtie: 23. 04. 1861, Pitelová 13 (Slabosť)

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (28)

Narodenie: 20. 05. 1864, Pitelová 13

Úmrtie: 28. 12. 1892, Pitelová 13 (Tuberkulóza)

Katarína Kollárová alias Piatriková/Páločná (1)

Narodenie: 27. 06. 1866, Pitelová 13

Úmrtie: 03. 08. 1867, Pitelová 13 (Kašeľ)

Rozália Kollárová alias Piatriková/Páločná (1)

Narodenie: 07. 02. 1869, Pitelová 13

Úmrtie: 27. 06. 1870, Pitelová 13 (Podvýživa)

Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná (7 mes.)

Narodenie: 28. 03. 1871, Pitelová 13

Úmrtie: 07. 11. 1871, Pitelová 13 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.