Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kollárová, rod. Straková alias Kuricová

Narodenie
15. 07. 1813, Pitelová
Úmrtie
zomrela
Poznámka
dátum úmrtia: pred 27. 02. 1843

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 03. 11. 1833

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 20

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Kollárová alias Piatriková/Páločná (9)

Narodenie: 07. 02. 1835, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1844, Pitelová

Štefan Kollár alias Piatrik/Páločný (16)

Narodenie: 12. 06. 1837, Pitelová

Úmrtie: 01. 08. 1853, Pitelová 5 (Vodnatieľka)

Alžbeta Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 mes.)

Narodenie: 13. 08. 1839, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1839, Pitelová

Kollárová alias Piatriková/Páločná (1 deň)

Narodenie: 29. 03. 1841, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1841, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Straka alias Kuric (55)

Narodenie: 04. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: 11. 01. 1828, Pitelová

Alžbeta Straková Kollárová, rod. Trokšiarová (51)

Narodenie: 06. 08. 1787, Kľačany

Úmrtie: 14. 02. 1839, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Straka alias Kuric (67)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 17. 10. 1796, Pitelová

Helena Straková, rod. Baranová (66)

Narodenie: 1733, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1799, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.