Rodokmeň obce Pitelová

Anna Baranová

Narodenie
08. 03. 1876, Trnavá Hora 29
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Fabián Baran

Narodenie: 23. 01. 1837, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Cecília Kollárová Kubíková Baranová, rod. Malachová

Narodenie: 22. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Malach (29)

Narodenie: 1814, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová (Vodnateľnosť hrudníka)

Mária Malachová, rod. Dovičiarová alias Piatriková (38)

Narodenie: 24. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1848, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.