Rodokmeň obce Pitelová

Ján Šimun alias Kaňa (51)

Narodenie
06. 06. 1759, Svätý Kríž
Úmrtie
1811

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Šimunová, rod. Kaňová

Dátum sobáša: 27. 11. 1785

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 19

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Šimun alias Kaňa

Narodenie: 27. 07. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Šimunová alias Kaňová

Narodenie: 29. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Šimun/Kaňa alias Kubík

Narodenie: 03. 02. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak (60)

Narodenie: 18. 09. 1800, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1860, Pitelová 13 (Bodné zranenie)

Štefan Šimun alias Kaňa

Narodenie: 28. 08. 1803, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.