Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová, rod. Štefanková

Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Mališ

Dátum sobáša: 19. 11. 1747

Vek ženícha: 27

Deti (5)

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Matej Mališ (61)

Narodenie: 01. 02. 1754, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1815, Svätý Kríž

Mária Mališová

Narodenie: 10. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Mališová

Narodenie: 25. 07. 1760, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Mališ (34)

Narodenie: 08. 04. 1763, Pitelová

Úmrtie: 09. 02. 1798, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.